Om


Impressario Choppers MC består idag av 9 medlemmar 3 proppar och 2 hängisar.

 

Vi är nu klara med vår klubblokal som ligger vid Tjustagolfklubb i Rosersberg en bit från Upplands Väsby och känner oss nu redo att växa i medlemsantal, så är du nyfiken kontakta klubben info@impressariochoppers.se eller någon av oss i klubben så får vi träffas och hänga lite med varandra för att se om kemin finns där.

 

Impressario Choppers är trots namnet ingen renodlad chopper klubb utan vi gillar det mesta på två hjul och trikar med rätta stuket.

 

Impressario betyder manager, agent och cirkusdirektör. Dessa betydelser har inget med valet av namnet utan vi tyckte det lät bra. Men såklart brukar det vara lite cirkus på ett positivt sätt när vi sammanstrålar. Kompassrosen står för att vi kör mot alla riktningar utan att styras av andra.

 

Impressario Choppers syfte är att köra hoj, umgås med likasinnade och ha skoj.. Leva här och nu, för imorgon kan det vara försent…See you on the road.

 

 

.

.

Impressario Choppers MC today consists of 9 members, 3 prospects and 2 hangarounds.

 

We are now ready with our club house located at Tjusta golf club in Rosersberg not far from Upplands Väsby, and are now ready to grow in membership, please contact the club info@impressariochoppers.se or any of us in the club so we can meet and hang out with each other to see if the chemistry is there.

 

Impressario Choppers is, in contrast to our name, not a downright chopper club, we like the most on two wheels and trikes with the right style.

 

Impressario does the manager, agent and circus director. These meanings have nothing to do with the choice of name, but we thought it sounded good. But of course, tend to be a little circus in a positive way when we come together. The compass rose is because we are running against all directions without being governed by others.

 

The purpose of Impressario Choppers as a club is to ride together, hang out with like-minded and have a good time. Live here and now, because tomorrow it may be too late... See you on the road!

 

SiteLock

KONTAKT

Telefon: 076 185 7248

E-Post info@impressariochoppers.se

Est. 2005